תגיות גליון 3: אסף שלג

לחשוב מחדש על דברי הימים של המוזיקה האמנותית הישראלית (וגם על יוסף טל) / אסף שלג | עמ' 17

  רישומה של ההיסטוריה של מוזיקה אמנותית ישראלית דרך מנסרות ״דוריות״ היה יותר מניסיון למשמע את מה שבפועל היה ועודנו מרקם היסטורי–תרבותי אלסטי, הכולל נרטיבים סינכרוניים רבים.1 פרדיגמת הדורות יצרה זיקה מטעה בין תיוג פוזיטיביסטי (שיתרונותיו הפדגוגיים מוגבלים למדי) לגישות קומפוזיטוריות בהכללות גסות, והדירה תהליכים דיאלקטיים לטובת מכנה משותף אמורפי, שהשְטיח את השוני המצוי בין אינדיווידואלים שקובצו בשל תאריכי לידה […]

דילוג לתוכן